4017_sf.proorocdaniel_s0bp.jpgPreot paroh: Cucul Daniel Constantin Adresa: Poligonul industrial, C/ Blasco de Garay, nr: 20 Villarrobledo, Spania. Numere de telefon: +34642957117 ori +34633122760 Adresa de email: parohiaortodoxavillarrobledo@yahoo.com

luni, 22 octombrie 2012

Comunicat de presă – Dezinformare în legătură cu Parohia Ortodoxă Română din Villarrobledo


Dintotdeauna, mass-media, de orice gen ar fi ele, au avut ca rol primordial informarea corectă, completă și obiectivă a populației. Totuși, uneori, fie din unele erori interne, fie prin influența unor factori externi, informația a ajuns deformată la publicul țintă, iar în această situație instituțiile vizate sunt obligate să intervină, făcând precizările care se impun.
În ediția on-line a ziarului La Verdad, ediția de Albacete, din data de 10 octombrie 2012, a fost publicat un articol despre studenții români din această provincie și despre faptul că Serviciile Periferice de Învățământ lucrează, în prezent, la un proiect în domeniul educației, ca urmare a unui conveniu cu Ambasada României. În continuarea materialului se aduc date referitoare la comunitatea de români ortodocși din Villarrobledo, prezentată ca având o forță majoră și care are inclusiv propriul preot în persoana părintelui Petro Soltys, căruia Arhiepiscopia i-a cedat Ermita Santa Ana din Villarrobledo, în cimitir, pentru a putea sluji în fiecare duminică.
Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei este nevoită să infirme ultimele declarații și să procedeze la corecturile care se impun, după cum urmează:
  • Parohia Ortodoxă Română din Villarrobledo funcționează din data de 10 iulie 2009. Până la data de  01 iulie 2011, de nevoile duhovnicești ale credincioșilor s-a ocupat Preacucernicul Părinte Sebastian Cătălin Hogea, iar după această dată a fost numit ca preot paroh al acestei parohii Preacucernicul Părinte Dan Constantin Cucul, care se ocupă de pastorația românilor din zonă și înprezent.
  • Românii ortodocși participă la sfintele slujbe într-o sală închiriată de la parterul unei case situate în Villarrobledo, Calle del Tono, nr. 103, colț cu Calle Veleta Virgen.
  • În ce-l privește pe preotul Petro Soltys, menționăm că sfinția sa aparține Patriarhiei Ecumenice și este preot ortodox de origine ucraineană, prin urmare deservește ortodocșii ucrainieni din această regiune, nicidecum pe cei români.
Având în vedere cele expuse mai sus, cerem conducerii ziarului La Verdad să revină promt asupra subiectului, făcând publice datele reale, în vederea informării corecte a cititorilor.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

Comunicado de prensa – La desinformación en relación con la Parroquia Ortodoxa Rumana de Villarrobledo
             Desde siempre, el mass-media, independientemente de su tipo, tuvo como papel primordial informar correctamente, completamente y objetivamente a la población. Sin embargo, a veces, bien por errores internos o bien por influencias de factores externos, la información llega deformada al público meta y en esta situación las instituciones aludidas están obligadas a intervenir, haciendo las menciones correspondientes.
           En la edición on-line del periódico La Verdad, edición Albacete, del día 10 de octubre de 2012, se publicó un artículo sobre los estudiantes rumanos de esta provincia y sobre el hecho de que Los Servicios Periféricos de Educación trabajan actualmente en un proyecto del ámbito educativo, como resultado de un convenio con la Embajada Rumana. Tras este material se aportan datos relacionados con la comunidad de rumanos ortodoxos de Villarrobledo, presentada como una fuerza mayoritaria que incluso tiene su propio sacerdote, el padre Petro Soltys, a quien el Arzobispado le cedió la Ermita Santa Ana de Villarrobledo, en el cementerio, para poder oficiar la Santa Liturgia cada Domingo.
El Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal se ve obligado a infirmar las últimas declaraciones y a proceder a las correcciones necesarias, según sigue:
  • La parroquia Ortodoxa Rumana de Villarrobledo funciona desde 10 de julio de 2009. Hasta el 1 de julio de 2011 el sacerdote Sebastian Cătălin Hogea fue quien se encargó de las necesidades espirituales de los feligreses y después de esta fecha fue nombrado párroco de esta parroquia el sacerdote Dan Constantin Cucul, quien actualmente se sigue encargando de pastorear a los rumanos de esta zona.
  • Los rumanos ortodoxos asisten a los oficios divinos en una sala alquilada en la planta baja de una casa de Villarrobledo en la Calle del Tono, no 103, que hace esquina con Calle Veleta Virgen.
  • En relación con el sacerdote Petro Soltys, mencionamos que su reverencia pertenece a la Patriarquía Ecuménica y es sacerdote ortodoxo de origen ucraniano, por lo tanto atiende a los ortodoxos ucranianos de esta región  y de ninguna manera a los rumanos.

            Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente pedimos a la dirección del periódico La Verdad que retome pronto el asunto, publicando los datos reales para la correcta información de los lectores.

OFICINA DE PRENSA DEL OBISPADO ORTODOXO RUMANO DE ESPAÑA Y PORTUGAL

joi, 18 octombrie 2012

Hristos impartasit copiilor din Parohia Ortodoxa Villarrobledo


          Stim cu toti ca toamna este anotimpul in care se numara bobocii. Putem spune ca am facut si noi acest lucru in cadrul parohiei noastre primind cu bratele deschise pe cele mai tinere vlastare ale  comunitatii  ortodoxe romane din oras, la orele de religie organízate de catre parintele paroh Cucul Daniel si sustinute de doamna preoteasa  Adelina  Maria Cucul.

Bucurie impartasita alaturi de credinciosii ortodocsi ucrainieni din Villarrobledo
          Sarbatorirea hramului unei bisericii este mereu un motiv de bucurie pentru toti credinciosii din orice parohie. Anul acesta, pe data de 14 octombrie, comunitatea ortodoxa ucraineana si-a sarbatorit hramul  bisericii, "Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului", ocazie cu care am fost invitati  si noi, credinciosii ortodosci romani din oras, impreuna cu parintele nostru paroh, sa luam parte la acest binecuvantat eveniment.

luni, 15 octombrie 2012

SFINTIREA BISERICII ORTODOXE ROMANE DIN PAMPLONA...


„Iar piatra aceasta, pe care am pus-o stâlp, va fi pentru mine Casă a lui Dumnezeu, şi din toate câte îmi vei da Tu mie îţi voi da zeciuală" (Facere 28,22). „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi nici porţile iadului nu o vor birui" (Matei 16,18).

Piatra despre care vorbeşte Sf. Scriptură este piatra pe care partriarhul Iacob, fiul lui Isaac, şi nepotul lui Avraam, şi-a pus-o la cap când s-a culcat seara, în drum spre Mesopotamia, şi a avut un vis mare:

duminică, 14 octombrie 2012

Viaţa Cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iaşi (14 octombrie)

Cuvioasa Parascheva de la IasiAceastă cu adevărat mare şi vestită între femei, Cuvioasa şi pururea pomenita Parascheva s-a născut într-un sat al Traciei, numit şi din vechime şi acum Epivata. Părinţii fericitei erau de neam bun şi măriţi, înavuţiţi cu multe averi; mai mult însă îi mărea şi îi îmbogăţea dreapta credinţă în Dumnezeu şi vrednicia de a se numi creştini. Aceştia dar, aducînd la lumină pe Cuvioasa, întîi au renăscut-o prin scăldătoarea cea dumnezeiască a Botezului, apoi, înaintînd pe cale, o învăţară toată îmbunătăţirea şi aşezarea cea după Dumnezeu.

DUMINCA A XXI –A DUPǍ RUSALII PILDA SEMǍNǍTORULUI SAU DESPRE PUŢINA NOASTRǍ RODIRE DUHOVNICEASCǍ
Dreptmăritori creştini,

Parabola din evanghelia de astăzi ne prezintă pe Semănătorul, ieşit să-Şi semene ,,sămânţa” Sa. Şi au fost călcate în picioare, iar păsările cerului venind le-au mâncat. Alte seminţe au căzut pe loc pietros şi, pentru că nu au putut face rădăcini adânci, venind soarele şi 
arşiţa, s-au uscat. O altă parte din seminţe a căzut între spini şi, crescând şi aceia odată cu ele, le-au înăbuşit. În fine, abia ultima parte a seminţelor a căzut în pământ bun, aducând rod: unele 100, altele 60, iar altele 30(Mt. 13, 8).

sâmbătă, 6 octombrie 2012

Predică la Duminica a XX-a după Rusalii( Despre mila lui Dumnezeu )
Şi văzînd-o Domnul, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu mai plînge! (Luca 7, 13)
Iubiţi credincioşi,
Nici femeia cea văduvă din cetatea Nain, nici altcineva din cei mulţi care duceau la mormînt pe fiul ei, nu au rugat pe Mîntuitorul să facă acea preaslăvită minune, de a învia pe fiul văduvei şi a-l da mamei sale. Ci Însuşi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, văzînd-o plîngînd, I s-a făcut milă de ea, după cum spune dumnezeiasca Evanghelie de azi: Şi văzînd-o Domnul, I s-a făcut milă de ea (Luca 7, 13). Mila lui Dumnezeu este una din însuşirile înţelepciunii lui Dumnezeu (Iacob 3, 17).
Toate însuşirile lui Dumnezeu, le are dumnezeirea din fire şi nu le-a luat din altă parte (Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, cartea I-a, C. 14, p. 51). Ca şi celelalte însuşiri ale lui Dumnezeu, mila Lui nu are margini. De aceea şi Duhul Sfînt ne încredinţează, zicînd: Că mai mare decît cerul, este mila Ta (Psalm 107, 4; I Paralipomena 16, 34; II Paralipomena 5, 13; 20, 21).

vineri, 5 octombrie 2012

Viaţa şi pătimirea Sfîntului Apostol Toma (6 octombrie)Sfantul Apostol TomaSfîntul Apostol Toma, care se numeşte Geamăn, era din Paneada, cetatea Galileii. Iar cînd Domnul nostru Iisus Hristos era pe pămînt cu oamenii şi umbla prin cetăţi şi sate învăţînd popoarele şi tămăduind toate suferinţele, atunci Toma, auzind propovăduirea Lui şi văzîndu-I minunile, s-a apropiat de El cu osîrdie şi umbla după El, nesăturîndu-se de cuvintele cele dulci şi de vederea preasfintei Sale feţe. Şi astfel s-a învrednicit a fi rînduit în ceata celor doisprezece apostoli, cu care a urmat Domnului pînă la mîntuitoarele Lui patimi. Iar după înviere, Sfîntul Toma, prin necredinţa sa, a sporit mai mult credinţa în Biserica lui Hristos. Căci atunci cînd ceilalţi ucenici ziceau: "Am văzut pe Domnul", el nu voia să creadă, pînă ce singur nu a putut să-L vadă şi să-I pipăie rănile. Şi după opt zile, fiind ucenicii adunaţi şi Toma fiind împreună cu dînşii, arătîndu-se Domnul, i-a zis: "Adu-ţi degetul tău şi vezi mîinile Mele şi adu mîna ta şi o pune pe coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios". Toma, văzînd şi pipăind coasta cea de viaţă dătătoare a lui Hristos, a zis: "Cu adevărat eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu". În acest chip s-a propovăduit învierea Domnului cu mai multă tărie, căci Mîntuitorul nu cu nălucire, nici cu alt trup, ci cu acelaşi trup cu care a pătimit pentru mîntuirea noastră, a înviat cu adevărat şi S-a arătat ucenicilor.

miercuri, 3 octombrie 2012

Finalizarea lucrarilor de reamenajare a locasului nostru de rugaciune

                In urma discutiilor avute cu proprietarii localului unde desfasuram activitatile religioase, s-a obtinut marirea spatiului cu 25 de metri patrati, astfel ca dupa Sfintele Sarbatori ale Invierii Domnului s-au inceput lucrarile de reamenajare a locasului de rugaciune.

luni, 1 octombrie 2012

Acatistul Sfantului Acoperamant al Maicii Domnului...

Cuvînt la Acoperămîntul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu(1 octombrie)
În vremurile cumplite cele mai de pe urmă, cînd s-au înmulţit păcatele noastre, s-au înmulţit şi primejdiile asupra noastră, încît s-au împlinit cuvintele Sfîntului Pavel, care zicea: "Primejdii de la tîlhari, primejdii de la rudenii, primejdii de la neamuri, primejdii în cetăţi, primejdii în pustiuri, primejdii pe mare, primejdii între fraţii cei mincinoşi" (2 Cor. XI, 26).

SFÂNTA TAINĂ A NUNŢII


Ce este Sfânta Taină a Nunţii?
Nunta sau Cununia este Sfânta Taină prin care Duhul Sfânt uneşte într-o fiinţă pe femeia şi bărbatul creştini, care înaintea preotului declară cu hotărâre că toată viaţa se vor iubi şi vor fi credincioşi unul altuia şi care primesc binecuvântare spre naşterea şi educarea copiilor.